Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha

Wysokość opłat za odpady

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2020r. Rada Gminy Rędziny podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 29,00 zł od mieszkańca za miesiąc – przy selektywnej zbiórce odpadów.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje:
od miesiąca października 2020r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przez Sołtysów oraz inne upoważnione osoby przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.


 

GMINA RĘDZINY

INFORMACJE NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Odpady segregowane oddajemy wyłącznie w workach o następującej kolorystyce:

  • worek żółty- metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  • worek niebieski- papier i tektura,
  • worek zielony- szkło białe i kolorowe,
  • worek brązowy- trawa, liście.

Opakowania plastikowe zgniatamy przed wrzuceniem do żółtego worka- dzięki temu oszczędzamy miejsce w worku, a odbierający odpady nie „wozi powietrza”.

Nie ma możliwości wystawiania odpadów segregowanych w zrywkach czy workach koloru innego niż przeznaczony!

Odpady zmieszane komunalne – to m.in. stłuczone opakowania szklane, mokre, tłuste papiery i folie opakowaniowe, resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, fajans, porcelana, lustra, pampersy, doniczki, wycieraczki, worki po węglu oraz eko-groszku, worki po gipsie, cemencie, worki jutowe, skrzynki, choinki, wiadra, bańki, miski, resztki styropianu (po zakupionym sprzęcie AGD/ RTV), zabawki, buty, folia stretch, peszle, butelki plastikowe po oleju jadalnym, itp.

Popiół oddajemy w koszu z napisem popiół- dostarczonym przez firmę, po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy. Prosimy nie dopełniać kosza na popiół innymi odpadami typu gruz, zrywki, trawa- jest to wówczas odpad zanieczyszczony i nie będzie odbierany!

PSZOK czynny jest:

-w każdy wtorek w godzinach 10:30- 14:30

-w każdy piątek w godzinach 14:00 -18:00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ODPADY PSZOK:

Odpady niebezpieczne PSZOK to m.in. bańki/opakowania po olejach silnikowych, farbach, lakierach.

Leki PSZOK do specjalnego pojemnika można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Natomiast nie wolno w ten sposób pozbywać się termometrów, aerozoli.

Odpady wielkogabarytowe PSZOK– to odpady z gospodarstwa domowego, zużyte w trakcie eksploatacji, takie jak meble, sprzęt RTV (w całości), sprzęt AGD (w całości).

Są one także odbierane sprzed posesji raz w roku w wyznaczonych terminach, wskazanych w grafiku.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się opon samochodowych, starych zużytych doniczek, wiaderek, elementów i części samochodowych, odpadów remontowo- budowlanych, armatury łazienkowej, niecek basenowych i brodzików.

Opony PSZOK– Zużyte opony bez felg z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów. Opony nie mogą być przecięte.

Odpady remontowo-budowlane PSZOK- odpady powstające przy remontach, przebudowach, wymianie okien (ramy drewniane), drzwi, okładzin wewnętrznych. Okna i drzwi winny być pozbawione elementów szklanych, które należy „wytłuc”(tego typu szkło należy wrzucać do kosza na odpady zmieszane), stare tapety, opakowania po materiałach budowlanych.

Papa, styropian, wełna mineralna i szklana – są odpadami remontowo-budowlanym niebezpiecznymi, które są odbierane na odrębne zlecenie mieszkańca, a koszty związane z ich odbiorem i zagospodarowaniem ponosi bezpośrednio mieszkaniec.

Odpady RTV I AGD PSZOK- wszelkie zużyte i zepsute artykuły gospodarstwa domowego, łącznie ze sprzętem elektronicznym i elektrycznym, m.in. monitory, kasy, kosy spalinowe, kosiarki, telefony, komputery, drukarki, tostery, lodówki, pralki, itp.

WAŻNE!!! Sprzęt musi być w całości, bez rozmontowanych i brakujących części.

ODZIEŻ, TEKSTYLIA – do odpadów tekstylnych i odzieży zaliczamy: ubrania, koce, ręczniki i inne tekstylia bez zanieczyszczeń pochodzenia niebezpiecznego (np. klejami, farbami, olejami, smarami,
kwasami, rozpuszczalnikami, benzyną itp.). Tekstylia i odzież przyjmowane są wyłącznie z gospodarstw domowych- nie z działalności gospodarczej. Nie wrzucamy butów i dywanów.

IGŁY, STRZYKAWKI – powstałe w gospodarstwach domowych.

Przed wizytą na PSZOK prosimy upewnić się – dzwoniąc do Urzędu- czy punkt jest czynny a odpady, które chcemy oddać do punktu podlegają przyjęciu oraz zabrać ze sobą dowód ostatniej wpłaty za odpady i dowód osobisty do wglądu.

Prosimy przestrzegać terminów z harmonogramu- odpady wystawione po terminie lub po godzinie objazdu nie będą zabierane!

OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA (W PRZYPADKU JEGO BRAKU PROSIMY O KONTAKT Z URZĘDEM GMINY TEL. 034 327 90 14 WEW. 107).

BIEŻĄCYCH OPŁAT KWARTALNYCH MOŻNA DOKONYWAĆ U SOŁTYSÓW.

KASA URZĘDU JEST PONOWNIE OTWARTA.

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

I RATA styczeń, luty, marzec do 15.03.

II RATA kwiecień, maj, czerwiec do 15.05.

III RATA lipiec, sierpień, wrzesień do 15.09.

IV RATA październik, listopad, grudzień do 15.11.

 

 

 

© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content