Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

07

października
piątek
Imieniny: Marii, Marka, Mirelli

Formularze i wnioski

Referat gosp. przestrzennej, nieruchomości i gosp. odpadami

Kierownik Referatu – Katarzyna Oziębłowska
e-mail: geodezja@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowiska :

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7

Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 7

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami i ochronę zwierząt – Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 7

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Wniosek o o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Deklaracja o dochodach

DRUK DEKLARACJI ODPADY 2020

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
zapotrzebowanie na pojemnik na popiół

wniosek o podział nieruchomości

wola wykupu mieszkania komunalnego

Klauzula – rasy psów agresywne

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY AGRESYWNEJ

zgloszenie-o-dokonanie-wpisu-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej

wniosek zaświadczenie o rewitalizacji

wniosek o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego

wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie-o-zgodności-sposobu-użytkowania-z-ustaleniami-mpzp

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

wniosek o zaświadczenie o numerze porządkowym

dodatek ENERGETYCZNY WNIOSEK

oświadczenie – sprzedaż alkohole

Referat organizacyjny, funduszy zewnętrznych i inwestycji

Sekretarz Gminy – Agnieszka Olszewska
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 115
pok. nr 15

Stanowiska :
Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 112
pok. nr 12

Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska

e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 113
pok. nr 13

Stanowisko ds. drogownictwa – Małgorzata Kościelniak
e-mail: drogi@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

Informatyk – Kamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16

Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych –
e-mail: zamowienia@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

Stanowisko ds. ochrony środowiska– Kamil Wacek
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16

CEEB deklaracja-B- budynki niemieszkalne

CEEB deklaracja-A- budynki mieszkalne

wzór umieszczenie urządzenia

wniosek zajęcie pasa

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy przyłącza

DRUK_INTERPELACJI

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

wniosek – azbest 2021

Wniosek o rozliczenie dotacji

wniosek-o-przyznanie-dofinansowania-dot-pracownika-młodocianego

wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rędziny

oswiadczenie_o_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego
oswiadczenie_soltysa_o_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego

oświadczenie rolnika

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego + załączniki

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Referat finansowy

Skarbnik Gminy – Aneta Pasieka
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 119
pok. nr 19

 

Stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej –  Martyna Anzorge
e-mail: ksiegowosc2@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Aleksandra Chowaniak
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

Stanowisko ds. rozliczania podatku Vat – Małgorzata Jędrysik
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24

Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 109
pok. nr 9

 

Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące do 30.06.2019r.

Informacja ws. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych (zal 4 do RG-XVII-83-2015)

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych (zal1 do RG-XVII-83-2015)

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych (zal3 do RG-XVII-83-2015 )

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych (zal2 do RG-XVII-83-2015)

Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1.07.2019

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

ZIN-2 Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomości

ZIN-3 Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomości

IN-1IN~1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomości

Podatek od nieruchomości -osoby prawne

ZDN-1 Załącznik nr 1 – przedmioty opodatkowania

ZDN-2 Załącznik nr 2 – przedmioty opod. zwolnione

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Podatek rolny – osoby fizyczne

ZIR-2 Załącznik nr 2 do informacji o gruntach

ZIR-3 Załącznik nr 3 do informacji o gruntach

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik nr 1 do informacji o gruntach

Podatek rolny – osoby prawne

ZDR-2 Załącznik nr 2 – przedmioty opodat. zwolnione

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik nr 1 – przedmioty opodatkowania

Podatek leśny – osoby fizyczne

ZIL-1 Załącznik nr 1 do informacji o lasach

ZIL-2 Załącznik nr 2 do informacji o ladach

ZIL-3 Załącznik nr 3 do informacji o lasach

IL-1 Informacja o lasach

Podatek leśny – osoby prawne

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik nr 1 – dane o przedmiotach opodatkowania

ZDL-2 Załącznik nr 2 – przedmioty opod. zwolnionione

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

załącznik do DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

klauzula informacyjna – AKCYZA

klauzula informacyjna srodki transport.

Referat ds. obywatelskich
© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content