Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Rędziny

ul. Wolności nr 87, 42-242 Rędziny

tel/fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192

Numer konta bankowego Gminy Rędziny
PKO BP SA II O/Cz-wa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150

NIP Gminy 949 21 95 728
NIP Urzędu 949 04 92 959

Każdy podatnik podatków samorządowych (nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych) oraz opłaty za odpady komunalne posiada swój indywidualny nr rachunku bankowego


Wójt Gminy – mgr inż. Paweł Militowski – kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza, kieruje wszelkimi sprawami należącymi do zakresu działania urzędu (nr tel. wew. 114)

Sekretarz – mgr Agnieszka Olszewska –  zapewnia sprawne funkcjonowanie, warunki działania i odpowiednią organizację pracy urzędu, sprawuje wyłączny nadzór nad sprawami z zakresu referatu organizacyjnego prowadzi sprawy gminne powierzone przez Wójta. ( nr tel wew. 115)

Skarbnik Gminy – mgr Aneta Pasieka – kierownik referatu finansowego, prowadzi sprawy z zakresu gospodarki finansowej Gminy. (nr tel wew. 119)

Godziny pracy Urzędu:

  • Wtorek od godz. 7.30 do godz 18.00
  • Piątek od godz. 7.30 do godz 13.00
  • pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do godz.15.30

Godziny pracy Kasy Urzędu:

Wtorek od godz. 8.00 do godz 15.00
Piątek od godz. 8.00 do godz 12.00
pozostałe dni tygodnia od godz. 8.00 do godz.13.30

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków:

codziennie od godz.9.00 do godz.10.00
w każdy wtorek od godz.8.00 do godz.16.30

Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy lub kierownicy Referatów.

Urząd Gminy Rędziny działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • Statutu Gminy Rędziny
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Urząd Gminy wykonuje zadania:

  • własne wynikające z ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji
  • zlecone na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Organizacja Urzędu Gminy Rędziny

pmilitowski-205x300 Wójt Gminy Rędziny – Paweł Militowski
e-mail: wojt@redziny.pl
tel. wew. 114
pok. nr 14

 

Referat organizacyjny, funduszy zewnętrznych i inwestycji

 

Sekretarz Gminy – Agnieszka Olszewska
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 115
pok. nr 15

Stanowiska :
Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 112
pok. nr 12

Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska

e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 113
pok. nr 13

Stanowisko ds. drogownictwa – Małgorzata Kościelniak
e-mail: drogi@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

Informatyk – Kamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 104
pok. nr 7

Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16

Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych –
e-mail: zamowienia@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

Stanowisko ds. ochrony środowiska– Kamil Wacek
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16

Referat finansowy

 

Skarbnik Gminy – Aneta Pasieka
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 119
pok. nr 19

 

Stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Martyna Anzorge
e-mail: ksiegowosc2@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Aleksandra Chowaniak
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

Stanowisko ds. rozliczania podatku Vat – Małgorzata Jędrysik
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24

Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 109
pok. nr 9

 

Referat gosp. przestrzennej, nieruchomości i gosp. odpadami

 

Kierownik Referatu – Katarzyna Oziębłowska
e-mail: geodezja@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowiska :

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7

Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami i ochronę zwierząt – Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

 

Referat ds. obywatelskich

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 103
pok. nr 3

 

Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 102
pok. nr 2

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Paweł Hertman

e-mail: obrona@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1

 

EL – Klauzula

USC – Klauzula

DO – Klauzula

 

Konserwator –Wacław Sojda
Sprzątaczka – Małgorzata Franc

© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content