22

września
piątek
Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Inwestycje 2.0.

Realizacja

Solectwa

Lata

Mapa inwestycji:

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Cmentarna 4F, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Madalin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Mstowska, Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Kielecka, Konin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Broniewskiego, Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Działkowiczów, Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Polna, Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Kanalizacja ul. Stalowa i ul. Leśna

Leśna, Rudniki, Polska

Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna w...


więcej o inwestycji

Kanalizacja ul. Stalowa i ul. Leśna

Stalowa, Rudniki, Polska

Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna w...


więcej o inwestycji

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Karolina 29, 42-240 Karolina, Polska

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina Rędziny od stycznia realizuje inwestycje budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości...


więcej o inwestycji

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Szkolna 7, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna...


więcej o inwestycji

Przedszkole Marzeń – budowa nowego przedszkola w Rędzinach „Górka”

Szkolna 7, 42-242 Rędziny, Polska

Już w roku 2015 rozpoczęto prace koncepcyjno - projektowe budowy nowego przedszkola, którego celem było poprawienie warunków oraz zadbanie o...


więcej o inwestycji

Zakup 4 nowych hybrydowych autobusów dla GZK w Rędzinach

Dworcowa 15C, 42-240 Rudniki, Polska

Korzystając z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina zakupiła 4 niskopodłogowe autobusy hybrydowe o długości 12m każdy.


więcej o inwestycji

Przygotowanie dokumentów pod przyszłą inwestycję – staw w Rudnikach

Pocztowa 11, 42-240 Rudniki, Polska

Przygotowano dokumenty projektowe dotyczące zagospodarowania terenu stawu wraz z działkami przyległymi. Przy wykorzystaniu lokalnego programu rewitalizacji gmina może ubiegać się...


więcej o inwestycji

Budowa nowej linii oświetleniowej wzdłuż ul. Częstochowskiej w Rudnikach

Warszawska 45, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach poprawy bezpieczeństwa gmina zaprojektowała przebudowę linii energetycznej wzdłuż drogi DK-91, po zakończonej inwestycji zamontowano nowoczesne oprawy uliczne. Długość...


więcej o inwestycji

Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Rudnikach

Strażacka 4, 42-240 Rudniki, Polska

Zakupiono samochód strażacki wraz z wyposażeniem dla OSP w Rudnikach pozyskując dofinansowanie z trzech źródeł w łącznej wysokości 535 879,30...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Dworcowa 17, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Nowy chodnik na ul. Wapiennej w Koninie

Wapienna 2, 42-240 Konin, Polska

Przy współpracy z firmą CEMEX zaprojektowano i wybudowano chodnik wraz ze zjazdami o długości 470 mb. Przyczyniło się to do...


więcej o inwestycji

Krok w kierunku rozbudowy oczyszczalni ścieków

Karolina 17, 42-240 Karolina, Polska

Gmina jest już w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy docelowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Karolinie. Inwestycja jest konieczna, ponieważ obecna instalacja...


więcej o inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu – ul. Warszawska, Karolina

Warszawska 74, 42-240 Kościelec, Polska

Gmina pozyskała wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w wysokości 1 339 059,00 zł na budowę drogi wraz...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 W Rędzinach

Szkolna 7, 42-242 Rędziny, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 1 W Rędzinach 1 Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia...


więcej o inwestycji

Montaż progów ul Działkowiczów i ul. Mstowska w Rędzinach

Działkowiczów, Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na wskazanych drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.


więcej o inwestycji

Budowa chodnika i zatoki przy ul. Ogrodowej w Rudnikach

Ogrodowa 7, 42-240 Rudniki, Polska

Przed wejściem do przedszkola w Rudnikach wybudowano odcinek chodnika o długości 47 mb dodatkowo wykonano miejsca postojowe oraz wymieniono ogrodzenie...


więcej o inwestycji

Remont drogi ul. Wesołej w Rudnikach

Wesoła, Rudniki, Polska

W latach 2015 - 2016 wykonano w dwóch etapach generalny remont ul. Wesołej na długości 530 mb od ul. Stalowej...


więcej o inwestycji

Utwardzenie ul. Witosa

Wincentego Witosa 7A, 42-242 Rędziny, Polska

W roku 2015 wykonano nawierzchnię ul. Witosa na długości 600 mb


więcej o inwestycji

Doposażenie sprzętowe – OSP Kościelec

Warszawska 7, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach uzupełnienia doposażenia sprzętowego zakupiono niezbędny sprzęt hydrauliczny wykorzystywany przy wypadkach komunikacyjnych oraz wykonano prace remontowe w budynku (sanitariaty).


więcej o inwestycji

Prace na kotłowni Rędziny Osiedle

Broniewskiego 6, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac remontowo - utrzymaniowych poniesiono koszty związane z: zapłacono za budowę komina stalowego H- 32 m w kotłowni...


więcej o inwestycji

Nowa droga łącząca dwa sołectwa – Marianka Rędzińska – Rudniki

Willowa 8, 42-240 Rudniki, Polska

Wykonano dokumentację projektową wydzielając geodezyjnie tereny pod nową inwestycję drogową mającą na celu po jej wybudowaniu odciążyć ruch drogowy, poprawić...


więcej o inwestycji

Budowa drogi dojazdowej ul. Sosnowej w Mariance Rędzińskiej

Srebrna 77, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Przy udziale dofinansowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45 959,24 zł zaprojektowano i wybudowano drogę dojazdową do pól -...


więcej o inwestycji

Hala sportowa, Orlik

Działkowiczów 20A, 42-242 Rędziny, Polska

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania oraz zakupów dodatkowego wyposażenia Hali Sportowej i Orlika. W latach 2015 - do połowy 2018...


więcej o inwestycji

Parking przy Broniewskiego gotowy

Broniewskiego, Rędziny, Polska

Gmina utwardziła oraz dodatkowo doświetliła miejsca postojowe placu przy bloku na ul. Broniewskiego 6 w Rędzinach. Zrobiła to zgodnie z...


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Willowej w Rudnikach

Willowa 6, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 120 mb


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul. Krótkiej w Kościelcu

Krótka 11, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 20 mb.


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Rędzinach

Wrzosowa 2, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na długości 230 mb.


więcej o inwestycji

Pomnik Dwudziestu Powieszonych w Rudnikach w nowej odsłonie

Wodnica 1D, 42-240 Rudniki, Polska

11 września 2017r. w 75. rocznicę tragicznych wydarzeń z 11 września 1942r. w Rudnikach odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika wzniesionego...


więcej o inwestycji

Budowa kanalizacji na ul. Cmentarnej, Wrzosowej i Madalińskiej

Madalińska 5, 42-240 Kościelec, Polska

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 558 metrów...


więcej o inwestycji

W końcu mamy bankomat!

Wolności 87, 42-242 Rędziny, Polska

Dzięki staraniom Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego, mieszkańcy naszej gminy otrzymali długo oczekiwany bankomat. Mieści się on w budynku urzędu...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Willowa 2, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Sadowa w Koninie z asfaltem i chodnikiem

Sadowa 11, 42-240 Konin, Polska

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, gmina przebudowała ul. Sadową...


więcej o inwestycji

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego w Rudnikach

Wojska Polskiego 19A, 42-240 Rudniki, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie przebudowało sieć wodociągową w ul. Wojska Polskiego o...


więcej o inwestycji

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

Szkolna 37, 42-240, Polska

Nazwa inwestycji Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie 1 Program Bezpieczna+ 9 700,00 zł 2 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Pocztowej w Rudnikach

Pocztowa 5, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Budowa rowu chłonnego ze studnią ul. Polna w Rędzinach

Polna 12, 42-242 Rędziny, Polska

Wykonano projekt i odwodnienie drogi ul. Polnej wraz ze studnią chłonną do pasa drogowego do drogi DK-91 o długości blisko...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Kościelcu oraz Karolinie

Warszawska 24, 42-240 Kościelec, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody jak również ze względu na zaplanowaną budowę nowej oczyszczalni ścieków podjęto starania,...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Warszawska – Kościelec / Karolina

Karolina 6A, 42-240 Karolina, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Warszawskiej w Kościelcu...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Piaskowa 4, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Budowa Kanalizacji ul. Dworcowa w Rudnikach

Dworcowa 10, 42-240 Rudniki, Polska

Przed realizacją budowy drogi ul. Dworcowej w Rudnikach wraz z chodnikiem wykonano kanalizację sanitarną o długości 205,65 mb z 13...


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Radostkowskiej w Kościelcu

Radostowska, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi frezem odcinku 160 mb.


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi w Madalinie

Madalin 15, 42-240 Madalin, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem na odcinku 450 mb.


więcej o inwestycji

Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Ugoda w Rędzinach

Ugody 81, 42-209 Częstochowa, Polska

W ramach prac wyrównano i utwardzono nawierzchnię drogi na długości 130 mb.


więcej o inwestycji

Nowa nawierzchnia na ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej

Kwiatowa 9, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej została wykonana nowa nawierzchnia jezdni na odcinku 120 mb.


więcej o inwestycji

Nowa nawierzchnia na ul. Kwiatowej w Mariance Rędzińskiej

Kwiatowa 20, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w całości została wykonana nowa nawierzchnia jezdni.


więcej o inwestycji

Projekt sieci wodociągowej w ciągu drogi ul. Słonecznej w Koninie

Słoneczna, 42-240 Konin, Polska

Sporządzono projekt odcinka sieci wodociągowej w ciągu drogi ul. Słonecznej w Koninie.


więcej o inwestycji

Ogrodzenie placu zabaw Marianka Rędzińska

Srebrna 21, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Na prośbę mieszkańców wykonano ogrodzenie placu zabaw na Mariance Rędzińskiej.


więcej o inwestycji

Prace projektowo – remontowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Karolina 17, 42-240 Karolina, Polska

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zasilania i oświetlenia oraz roboty budowlane PSZOK Wykonanie monitoringu


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w Rudnikach

Szkolna 9, 42-240 Rudniki, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Ogrodowa, ul. Pocztowa, ul. Szkolna o łącznej długości 1 057...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Wodnica 1D, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ulica boczna od ul. Działkowiczów w Rędzinach

Działkowiczów 65, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ulica boczna od ul....


więcej o inwestycji

Od projektu bliżej do efektu – nowa linia oświetleniowa na...

kpt. Stanisława Wiznera, 42-242 Rędziny, Polska

Zaprojektowano nowe linie oświetleniowe o długości 900 mb na ul. Polnej, Wiznera, Morelowej i ul. Działkowiczów


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Wojska Polskiego w Rudnikach

Wojska Polskiego 3B, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego w...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Kościuszki 109, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Ogrodowa w Rudnikach

Ogrodowa 7, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Projekt nowej pętli autobusowej – Marianka Rędzińska

Srebrna 154, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Podczas prac projektowych nad kanalizacją zlecono opracowanie również dokumentacji projektowo / kosztorysowej pętli autobusowej na końcu ul. Srebrnej. W późniejszym...


więcej o inwestycji

Wspólna inwestycja Powiatu i Gminy – ul. Srebrna Marianka Rędzińska

Srebrna 26, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach zawartego porozumienia wybudowano ul. Srebrną w miejscowości Marianka Rędzińska wraz z chodnikiem  o łącznej długości 2 370 m....


więcej o inwestycji

Wspólna inwestycja Powiatu i Gminy – ul. Dworcowa i ul....

Dworcowa 15C, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach zawartego porozumienia wybudowano ul. Fabryczną w Rędzinach oraz ul. Dworcową w Rudnikach wraz z chodnikiem  o łącznej długości...


więcej o inwestycji

Projekt utwardzenia drogi dojazdowej – bocznej od ul. Mstowskiej w...

Wolności 129, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono dokumentację projektową na utwardzenie drogi dojazdowej za przedszkolem im. Jana Brzechwy w Rędzinach. Podjęto działania w celu poprawy bezpieczeństwa...


więcej o inwestycji

Połączenie Madalina z Gminą Mykanów

Madalin 11A, 42-240 Madalin, Polska

W ramach prac i wspólnego działania z Gminą Mykanów wykonano nakładkę asfaltową łącząc Madalin z miejscowością Łochynia.


więcej o inwestycji

Odwodnienie ul. Wesołej w Rędzinach

Wesoła 29, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac remontowych wykonano liniowe odwodnienie drogi w miejscach, w których tworzyły się zastoiska wody deszczowej powodujących niebezpieczeństwo w...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Srebrna 109, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Utwardzenie ul. Wiznera w Rędzinach

kpt. Stanisława Wiznera, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach bieżących remontów nawierzchni drogowych utwardzono i wyrównano nawierzchnię na ul. Wiznera.


więcej o inwestycji

Odnowiona Sala Ślubów w Rędzinach

Wolności 87, 42-242 Rędziny, Polska

W Urzędzie Gminy wykonano prace remontowo / budowlane, którego efektem jest odnowiona sala USC. Kapitalny remont przeprowadzono po ponad 20...


więcej o inwestycji

Przebudowa linii napowietrznej ul. Wodnica w Rudnikach

Willowa 8, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Rudnikach i Mariance Rędzińskiej przebudowano kolidującą linię napowietrzną z ciągiem budowanej kanalizacji. Do tego...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Stawowa w Rudnikach

Stawowa 5, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Kanalizacja ul. Leśna i Stalowa w Rudnikach

Leśna 7, 42-240 Rudniki, Polska

Zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 2 682,80 m wraz z 87 przyłączami na ul. Leśnej i Stalowej w Rudnikach. Gmina...


więcej o inwestycji

Nowe miejsca parkingowe wzdłuż szeregowców ul. Nowa – Rędziny Osiedle

Nowa 17, 42-242 Rędziny, Polska

Uwzględniając potrzeby mieszkańców jak również względy bezpieczeństwa osób wyjeżdżających z osiedla zaprojektowano i wybudowano ciąg miejsc parkingowych równolegle do drogi.


więcej o inwestycji

Wykonanie wjazdu do przedszkola w Rędzinach

Wolności 126, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac wykonano utwardzenie poprzez ułożenie kostki brukowej wjazdu do przedszkola w pasie drogi krajowej DK-91.


więcej o inwestycji

Nowe tereny inwestycyjne w Rudnikach

DK91 2, 42-240 Rudniki, Polska

Gmina zakupiła blisko 4 hektarową działkę w sąsiedztwie DK-91. Celem tej inwestycji jest stworzenie terenu rekreacyjno / sportowego dla gminy....


więcej o inwestycji

Budynek GOK w Mariance Rędzińskiej

Srebrna 7, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Budynek służy od wielu lat mieszkańcom tej miejscowości. Stan budynku z biegiem czasu ulega pogorszeniu w związku z czym przygotowano...


więcej o inwestycji

Zakup i montaż nowych wiat przystankowych – Marianka Rędzińska

Srebrna 68, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Na wniosek mieszkańców zaprojektowano, zakupiono i zamontowano nowe wiaty przystankowe, tym samym Marianka uzyskała dwa nowe przystanki.


więcej o inwestycji

Zakup samochodu technicznego dla GZK w Rędzinach

Ogrodowa 7, 42-240 Rudniki, Polska

Zakupiono samochód techniczny służący Gminnemu Zakładowi Komunikacyjnemu podczas awarii autobusów, jak również w celu utrzymania przystanków w czystości.


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Okupnicka 17, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Doposażenie sprzętowe – OSP Konin

Kielecka 31A, 42-240 Konin, Polska

W ramach uzupełnienia doposażenia sprzętowego zakupiono niezbędne aparaty powietrzne służące strażakom podczas pożarów do ratowania życia.


więcej o inwestycji

Doposażenie sprzętowe i prace remontowe w OSP Rędziny

Szkolna 1, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach uzupełnienia doposażenia sprzętowego zakupiono niezbędne aparaty powietrzne służące strażakom podczas pożarów do ratowania życia. Ponadto strażnicę OSP wyposażono...


więcej o inwestycji

Budowa mieszkań socjalnych w Rędzinach

Bankowa 2, 42-242 Rędziny, Polska

Gmina wyrokami sądowymi od wielu lat zobligowana była do zapewnienia lokali tymczasowych i socjalnych osobom ubogim w związku z tym...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Kwiatowa 14, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa kanalizacji na ul. Wrzosowej, Cmentarnej i Madalińskiej

Wrzosowa 14, 42-242 Rędziny, Polska

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 558 metrów...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Dolna w Rudnikach

Dolna 23, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Działkowiczów w Rędzinach

Działkowiczów 40, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Działkowiczów o długości...


więcej o inwestycji

Nowy plac zabaw przy ul. Piaskowej w Rędzinach

DK91 137, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców wybudowano i ogrodzono nowy plac zabaw celem możliwości spędzania czynnego wypoczynku dzieci i rodziców.


więcej o inwestycji

Wygodniej dla pasażerów – nowa wiata przystankowa przy ul. Wesołej...

Wesoła 18, 42-242 Rędziny, Polska

Na ul. Wesołej utwardzono kostką brukową i ustawiono nową wiatę przystankową, w której również pojawiła się gablota będąca tablicą ogłoszeń


więcej o inwestycji

Utwardzenie ul. Cmentarnej w Rędzinach

Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach funduszu sołeckiego wydłużono ul. Cmentarną utwardzając tłuczniem.


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Kościuszki w Rędzinach

Kościuszki 44, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Kościuszki w Rędzinach zamontowano...


więcej o inwestycji

Budowa i rozbudowa monitoringu w OSP Konin

Kielecka 33, 42-240 Konin, Polska

Na wniosek mieszkańców i druhów w OSP Konin wykonano monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa.


więcej o inwestycji

Wydłużenie kanalizacji sanitarnej od ul. Jana Pawła do Aeroklubu Częstochowskiego...

Jana Pawła II 94, 42-240 Kościelec, Polska

Wykonano i zaprojektowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 609,45 mb obejmującą ul. Jana Pawła II, aż do Aeroklubu Częstochowskiego.


więcej o inwestycji

Budowa nowej linii oświetleniowej na ul. Dworcowej w Rudnikach

Dworcowa, Rudniki, Polska

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano nowoczesne oświetlenie uliczne o łącznej długości 1 100 mb.


więcej o inwestycji

Budowa brakującego odcinka linii oświetleniowej na ul. Ogrodowej w Kościelcu

Ogrodowa 30, 42-240 Kościelec, Polska

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano nowoczesne oświetlenie uliczne o łącznej długości 220 mb.Dodatkowo doświetlając boisko sportowe.


więcej o inwestycji

Budowa nowych linii oświetleniowych na ul. Szkolnej, Brzozowej, Dębowej i...

Szkolna 32A, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach inwestycji na wskazanych ulicach zaprojektowano i wybudowano nowoczesne oświetlenie uliczne o łącznej długości 1042 mb.


więcej o inwestycji

Wzmocnienie skarp rowów wzdłuż ul. Mstowskiej w Rędzinach

Mstowska, Rędziny, Polska

Wzmocniono skarpy rowów wzdłuż ul. Mstowskiej w Rędzinach.


więcej o inwestycji

Remont i termomodernizacja budynku klubu sportowego LOTNIK

Ogrodowa 30, 42-240 Kościelec, Polska

Od roku 2015 przeprowadzono prace remontowo-budowlane, wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń, które obejmowały: dokumentację projektowo kosztorysową termomodernizacji wykonanie termomodernizacji...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Wesoła w Rędzinach

Wesoła 7, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Wesołej w Rędzinach zamontowano...


więcej o inwestycji

Wydłużenie ul. Cmentarnej w Rędzinach

Cmentarna 8, 42-242 Rędziny, Polska

Po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów  Rolnych zaprojektowano przedłużenie ul. Cmentarnej jako drogi dojazdowej do pól rolnych o blisko...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Szkolnej w Rudnikach

Szkolna 9, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Kościuszki w...

Piaskowa 2, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Willowej o długości...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Szkolna w Koninie

Szkolna 42, 42-240 Konin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Szkolnej i ul. Kościelnej...


więcej o inwestycji

Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul Broniewskiego 5 i...

Mickiewicza 1, 42-242 Rędziny, Polska

W celu doraźnego zabezpieczenia jezdni przed opadami deszczu wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul Broniewskiego 5 i 6


więcej o inwestycji

Wykonanie bieżącej naprawy chodnika przy ul. Działkowiczów i wykonanie remontu...

Działkowiczów 8, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców został przebudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami. Prace miały na celu bezpieczne korzystania z podjazdu,...


więcej o inwestycji

Monitoring ul. Nowa – Rędziny Osiedle

Nowa 10, 42-242 Rędziny, Polska

Ze względu na poprawę bezpieczeństwa na wniosek mieszkańców sołectwa Rędziny Osiedle wykonano monitoring wskazanych terenów.


więcej o inwestycji

Zagospodarowanie klombu w Rędzinach Osiedlu

Mickiewicza 6, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców Rędzin Osiedla wybudowano instalację elektryczną zasilania rozdzielnicy przyłączeniowej na skwerze w Rędzinach ul. Mickiewicza, w tym celu...


więcej o inwestycji

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

Broniewskiego 5, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców zaprojektowano i zamontowano progi zwalniające w miejscach wskazanych służące poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


więcej o inwestycji

Montaż dwóch progów zwalniających – ul. Broniewskiego i Mickiewicza

Mickiewicza 2, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców na ul. Broniewskiego i Mickiewicza w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zamontowano dwa progi zwalniające.  


więcej o inwestycji

Zakup ławek i koszy na śmieci na terenie Rędzin Osiedla

Mickiewicza 4, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców Osiedla zakupiono i zamontowano dodatkowe ławki i kosze na śmieci.


więcej o inwestycji

Modernizacja osiedlowej oczyszczalni ścieków

Wolności 203A, 42-242 Rędziny, Polska

Zamontowano 16 linii napowietrzających na bazie dyfuzora AT63/1000. Każda linia napowietrzająca wyposażona jest w 5 sztuk membran wykonanych z EPDM. Linie balastowe (balast – ceownik...


więcej o inwestycji

Prace remontowo budowlane w Ośrodku Zdrowia w Rędzinach ul. Działkowiczów

Działkowiczów 20B, 42-242 Rędziny, Polska

Gmina na bieżąco wykonuje prace remontowo - konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia polegające na: naprawie kominów, płytek gresowych naprawie instalacji wentylacji,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Piaskowa w Rędzinach

Piaskowa 25, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Piaskowej o długości...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Polnej w Rudnikach

Polna 1, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Rozbudowa kanalizacji w Rudnikach

Stalowa 10, 42-240 Rudniki, Polska

Kanalizacja sanitarna w Rudnikach została wydłużona o kilkadziesiąt metrów. Mowa o odcinku na bocznej drodze od ul. Stalowej tj. ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Kościelna w Koninie

Kościelna 18, 42-240 Konin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Szkolnej i ul. Kościelnej...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w Rudnikach

Ogrodowa 1, 42-240 Rudniki, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Ogrodowa, ul. Pocztowa, ul. Szkolna o łącznej długości 1 057...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Willowa w Rudnikach

Willowa 8, 42-240 Rudniki, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Willowej o długości...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Żabia 3, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Polna w Rudnikach

Polna 4, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Łąkowa 4, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Słoneczna w Rudnikach

Słoneczna 11, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Słonecznej w Rudnikach...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Wesoła 34, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Lipówka w Rudnikach

Lipówka 2, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Lipówka w Rudnikach oraz ul....


więcej o inwestycji

Przyznawane dotacje celowe na utrzymanie budynku ZGMiK w Rędzinach Osiedlu

Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny, Polska

Od roku 2015 corocznie Rada Gminy udziela dotacji celowej na funkcjonowanie ZGMiK. W latach 2015 - 2018 Rada Gminy przyznała...


więcej o inwestycji

Budowa i projekt chodnika na ul. Nowej wraz z przebudową...

Nowa 97, 42-242 Rędziny, Polska

Zaprojektowano i wybudowano chodnik wraz ze zjazdami na posesje na ul. Nowej od szeregowców do ul. Witosa o łącznej długości...


więcej o inwestycji

Modernizacja hydroforni, studni głębinowej oraz zbiornika wody pitnej

Broniewskiego 1, 42-242 Rędziny, Polska

Działająca przy osiedlowej kotłowni hydrofornia nie była gruntownie remontowana od wielu lat. Przeprowadzono modernizację  obejmująca także zbiornik wody pitnej i...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Witosa w Rędzinach

Wincentego Witosa 8, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Lipówka w Rudnikach oraz ul....


więcej o inwestycji

Montaż progów ul. Mstowska i ul. Działkowiczów w Rędzinach

Mstowska, Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wybudowano łącznie cztery progi zwalniające.


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Mstowska w Rędzinach

Mstowska 56, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Mstowskiej w Rędzinach zamontowano...


więcej o inwestycji

Nowa nawierzchnia na terenie OSP Rędziny

Szkolna 3, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac utwardzono kostką brukową cały plac przyległy do budynku OSP Rędziny. Poprawiło to wizerunek, a przede wszystkim stworzyło...


więcej o inwestycji

Długo oczekiwane pomieszczenie dla Zespołu Kościelanki

Wolności 89, 42-240 Kościelec, Polska

Na wniosek Zespołu Kościelanki przebudowano pomieszczenia OSP w Kościelcu, wydzielając dwa pomieszczenia, które obecnie służą zespołowi.


więcej o inwestycji

OSP Rudniki – prace budowlano / remontowe

Strażacka 9, 42-240 Rudniki, Polska

Na terenie OSP w Rudnikach wykonano następujące prace: ogrodzono plac utwardzono plac pod altanę zamontowano monitoring wyremontowano nawierzchnię placu wykonano...


więcej o inwestycji

Budowa garażu w OSP Konin

Kielecka 33, 42-240 Konin, Polska

Pierwsze kroki w celu rozbudowy strażnicy OSP w Koninie o dodatkowy garaż dla wozu bojowego zostały podjęte, w tym celu...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 W Rędzinach

Działkowiczów 20B, 42-242 Rędziny, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 2 W Rędzinach 1 Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny (zakup sprzętu, wyposażenia...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Rudniki, Szkolna 11, 42-240 Rudniki, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach 1 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 1 817,20 zł...


więcej o inwestycji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

Wolności 93, 42-240 Kościelec, Polska

Nazwa inwestycji Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu 1 Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 5 025,00 zł 2 Aktywna tablica 14...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Wapienna w Koninie

Wapienna 38, 42-240 Konin, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Wapiennej w Koninie zamontowano...


więcej o inwestycji

Budowa placu zabaw ul. Kościelna w Koninie

Kościelna 1, 42-240 Konin, Polska

Zaprojektowano i zagospodarowano teren w sąsiedztwie strażnicy OSP przy współudziale rady sołeckiej.  Prace polegały na: budowie altany nasadzeniu drzew i...


więcej o inwestycji

Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Rędzinach

Wolności 89, 42-242 Rędziny, Polska

W ramach prac remontowych odnowiono pomieszczenia w budynku Urzędu, takie jak: zamontowano kompletny systemem klimatyzacji. To udogodnienie zarówno dla pracowników,...


więcej o inwestycji

Montaż barierek drogowych ul. Mstowska w Rędzinach

Mstowska 67, 42-242 Rędziny, Polska

Na wniosek mieszkańców zamontowano bariery ochronne po długości chodnika w miejscach największego przegłębienia rowu chłonnego.


więcej o inwestycji

Ul. Jaskrowska – Projekt wodociągu oraz utwardzenie drogi – Rędziny

Jaskrowska 1, 42-242 Rędziny, Polska

W roku 2015 doraźnie utwardzono kruszywem ul. Jaskrowską na długości 270 mb, wykonano projekt wodociągu wraz z przyłączami, który w...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Kwiatowa w Mariance Rędzińskiej

Kwiatowa 43, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul.Kwiatowej w Mariance Rędzińskiej...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Jaskrowskiej w Rędzinach

Jaskrowska 1, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Gmina przygotowała projekt a następnie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową...


więcej o inwestycji

Środki unijne na Bankową

Bankowa, Rędziny, Polska

Urząd gminy skutecznie aplikował o dofinansowanie unijne na budowę ul. Bankowej w Rędzinach. Pozyskał na ten cel ponad 400 tys....


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Rędzinach

Łąkowa 1, Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Łąkowa o długości...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Dworcowej w Rudnikach

Dworcowa 12, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Wojska Polskiego, Ogrodowej,...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Kwiatowa 1, 42-242 Marianka Rędzińska, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza w Rędzinach

Sienkiewicza 5, 42-242 Rędziny, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Sienkiewicza o długości...


więcej o inwestycji

Montaż lamp ledowych – ul. Grzybowska w Rudnikach

Grzybowska 56, 42-240 Rudniki, Polska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina uzyskała dofinansowanie na montaż 215 lamp ledowych. Na ul. Grzybowskiej, Dolnej, Stawowej...


więcej o inwestycji

Kanalizacja Marianka Rędzińska – Rudniki – ul. Wodnica

Połaniecka 90, Częstochowa, Polska

Zaprojektowano i wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 6 600 mb wraz z przyłączami na ul.Połanieckiej, ul. Srebrnej, ul. Kwiatowej,...


więcej o inwestycji

Budowa sieci wodociągowej ul. Boczna w Rędzinach

Polna 6A, 42-240 Rudniki, Polska

W celu poprawienia świadczenia usług dotyczących dostawy wody Przedsiębiorstwo Wodociągów w Częstochowie dobudowało sieć wodociągową w ul. Boczna o długości...


więcej o inwestycji

Projekt kanalizacji na ulicach w sołectwie Rędziny Wyrazów oraz Okupniki

Stawowa 1, 42-242 Rędziny, Polska

Sporządzono kompletną dokumentacje projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kościuszki, ul, Wesoła, ul. Okupnicka, ul. Żabia, ul. Stawowa, ul....


więcej o inwestycji

Budowa kanalizacji na ul. Cmentarnej, Wrzosowej i Madalińskiej

Cmentarna 4, 42-242 Rędziny, Polska

Na ul. Cmentarnej i Wrzosowej w Rędzinach oraz Madalińskiej w Kościelcu wybudowana została kanalizacja sanitarna. W sumie powstało 558 metrów...


więcej o inwestycji

Opis:

Suma pozyskanych zewnętrznych środków finansowych na rzecz mieszkańców Gminy Rędziny

20 671 968,54 zł


Lista inwestycji 158:

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Zrealizowano Kościelec 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Zrealizowano Kościelec 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Zrealizowano Rudniki 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Zrealizowano Konin 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Zrealizowano Osiedle 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Zrealizowano Kolonia 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

Zrealizowano Kolonia 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Kanalizacja ul. Stalowa i ul. Leśna

W realizacji Rudniki 2019

Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Kanalizacja ul. Stalowa i ul. Leśna

Zrealizowano Rudniki 2019

Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zrealizowano Wyrazów Rudniki Osiedle Okupniki Marianka Kościelec Konin Kolonia 2019

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina Rędziny od stycznia realizuje inwestycje budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3/dobę w miejscowości Karolina nr...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kościelec, Madalin, Rudniki, Rędziny, Konin

W realizacji Kolonia 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina Rędziny uzyskała dofinansowanie na montaż 229 lamp LED-owych. W Rędzinach: ul. Szkolna 15 szt., ul. Polna- 5szt.,...

Przedszkole Marzeń – budowa nowego przedszkola w Rędzinach „Górka”

Zrealizowano Kolonia 2018 2017

Już w roku 2015 rozpoczęto prace koncepcyjno - projektowe budowy nowego przedszkola, którego celem było poprawienie warunków oraz zadbanie o bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców. Dodatkowo...

Zakup 4 nowych hybrydowych autobusów dla GZK w Rędzinach

Zrealizowano Rudniki 2017 2016

Korzystając z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina zakupiła 4 niskopodłogowe autobusy hybrydowe o długości 12m każdy.

Przygotowanie dokumentów pod przyszłą inwestycję – staw w Rudnikach

Zrealizowano Rudniki 2017

Przygotowano dokumenty projektowe dotyczące zagospodarowania terenu stawu wraz z działkami przyległymi. Przy wykorzystaniu lokalnego programu rewitalizacji gmina może ubiegać się w przyszłości o dofinansowanie w...

Budowa nowej linii oświetleniowej wzdłuż ul. Częstochowskiej w Rudnikach

Zrealizowano Rudniki 2017 2016

W ramach poprawy bezpieczeństwa gmina zaprojektowała przebudowę linii energetycznej wzdłuż drogi DK-91, po zakończonej inwestycji zamontowano nowoczesne oprawy uliczne. Długość nowej linii wynosi 998 m.

Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Rudnikach

Zrealizowano Rudniki 2016

Zakupiono samochód strażacki wraz z wyposażeniem dla OSP w Rudnikach pozyskując dofinansowanie z trzech źródeł w łącznej wysokości 535 879,30 zł


Podane kwoty w inwestycjach stanowią informację podglądową, nie wymieniono wszystkich inwestycji

© 2023- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content