Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha
1 września 2020, 09:54 Odpady komunalne

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2020r. Rada Gminy Rędziny podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 29,00 zł od mieszkańca za miesiąc – przy selektywnej zbiórce odpadów.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje:
od miesiąca października 2020r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przez Sołtysów oraz inne upoważnione osoby przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.


 

GMINA RĘDZINY

INFORMACJE NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Odpady segregowane oddajemy wyłącznie w workach o następującej kolorystyce:

  • worek żółty- metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  • worek niebieski- papier i tektura,
  • worek zielony- szkło białe i kolorowe,
  • worek brązowy- trawa, liście.

Opakowania plastikowe zgniatamy przed wrzuceniem do żółtego worka- dzięki temu oszczędzamy miejsce w worku, a odbierający odpady nie „wozi powietrza”.

Nie ma możliwości wystawiania odpadów segregowanych w zrywkach czy workach koloru innego niż przeznaczony!

Odpady zmieszane komunalne – to m.in. stłuczone opakowania szklane, mokre, tłuste papiery i folie opakowaniowe, resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, fajans, porcelana, lustra, pampersy, doniczki, wycieraczki, worki po węglu oraz eko-groszku, worki po gipsie, cemencie, worki jutowe, skrzynki, choinki, wiadra, bańki, miski, resztki styropianu (po zakupionym sprzęcie AGD/ RTV), zabawki, buty, folia stretch, peszle, butelki plastikowe po oleju jadalnym, itp.

Popiół oddajemy w koszu z napisem popiół- dostarczonym przez firmę, po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy. Prosimy nie dopełniać kosza na popiół innymi odpadami typu gruz, zrywki, trawa- jest to wówczas odpad zanieczyszczony i nie będzie odbierany!

PSZOK czynny jest:

-w każdy wtorek w godzinach 10:30-  14:30

-w każdy piątek w godzinach  14:00   -18:00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ODPADY PSZOK:

Odpady niebezpieczne PSZOK to m.in. bańki/opakowania po olejach silnikowych, farbach, lakierach.

Leki PSZOK do specjalnego pojemnika  można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Natomiast nie wolno w ten sposób pozbywać się termometrów, aerozoli.

Odpady wielkogabarytowe PSZOK– to odpady z gospodarstwa domowego, zużyte w trakcie eksploatacji, takie jak meble, sprzęt RTV (w całości), sprzęt AGD (w całości).

Są one także odbierane sprzed posesji raz w roku w wyznaczonych terminach, wskazanych  w grafiku.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się opon samochodowych, starych zużytych doniczek, wiaderek, elementów i części samochodowych, odpadów remontowo- budowlanych, armatury łazienkowej, niecek basenowych i brodzików.

Opony PSZOK–  Zużyte opony bez felg  z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców  oraz przyczep do tych pojazdów. Opony nie mogą być przecięte.

Odpady remontowo-budowlane PSZOK- odpady powstające przy remontach, przebudowach, wymianie okien (ramy drewniane), drzwi, okładzin wewnętrznych. Okna i drzwi winny być pozbawione elementów szklanych, które należy „wytłuc”(tego typu szkło należy wrzucać do kosza na odpady zmieszane), stare tapety, opakowania po materiałach budowlanych.

Papa, styropian, wełna mineralna i szklana – są odpadami remontowo-budowlanym niebezpiecznymi, które są odbierane na odrębne zlecenie mieszkańca, a koszty związane z ich odbiorem i zagospodarowaniem ponosi bezpośrednio mieszkaniec.

Odpady RTV I AGD PSZOK- wszelkie zużyte i zepsute artykuły gospodarstwa domowego, łącznie ze sprzętem elektronicznym  i elektrycznym, m.in. monitory, kasy, kosy spalinowe, kosiarki, telefony, komputery, drukarki, tostery, lodówki, pralki, itp.

WAŻNE!!! Sprzęt musi być w całości, bez rozmontowanych i brakujących części.

ODZIEŻ, TEKSTYLIA – do odpadów tekstylnych i odzieży zaliczamy:  ubrania, koce, ręczniki i inne tekstylia bez zanieczyszczeń pochodzenia niebezpiecznego (np. klejami, farbami, olejami, smarami,
kwasami, rozpuszczalnikami, benzyną itp.). Tekstylia i odzież przyjmowane są wyłącznie z gospodarstw domowych-  nie z działalności gospodarczej. Nie wrzucamy butów i dywanów.

IGŁY, STRZYKAWKI  – powstałe w gospodarstwach domowych.

Przed wizytą na PSZOK prosimy upewnić się – dzwoniąc do Urzędu- czy punkt jest czynny a odpady, które chcemy oddać do punktu podlegają przyjęciu oraz zabrać ze sobą dowód ostatniej wpłaty za odpady i dowód osobisty do wglądu.

Prosimy przestrzegać terminów z harmonogramu- odpady wystawione po terminie lub po godzinie objazdu nie będą zabierane!

OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY  NUMER   KONTA (W PRZYPADKU JEGO BRAKU PROSIMY O KONTAKT Z URZĘDEM GMINY TEL. 034 327 90 14 WEW. 107).

BIEŻĄCYCH OPŁAT KWARTALNYCH MOŻNA DOKONYWAĆ U SOŁTYSÓW.

KASA URZĘDU JEST PONOWNIE OTWARTA.

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

I RATA         styczeń, luty, marzec  do 15.03.

II RATA       kwiecień, maj, czerwiec do 15.05.

III RATA     lipiec, sierpień, wrzesień do 15.09.

IV RATA     październik, listopad, grudzień do 15.11.

 

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content