Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

11

sierpnia
czwartek
Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha
30 czerwca 2021, 08:26 news Odpady komunalne

Gmina szuka odbiorcy odpadów komunalnych

Urząd Gminy Rędziny ogłosił przetarg na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Wybierze wykonawcę, z którym zawsze umowę na 14 miesięcy, począwszy od września 2021 r.

Aktualnym odbiorcą odpadów komunalnych w naszej gminie – jeszcze przynajmniej do końca sierpnia br. – jest firma PZOM STRACH Sp. z o.o, sp. k., który została wyłoniona w ramach przetargów w poprzednich latach.

Ze zwycięzcą ogłoszonego w czerwcu przetargu, urząd gminy zawrze umowę tym razem nie na 12, ale 14 miesięcy. Będzie więc ona obowiązywać od 1 września 2021 r. do końca października 2022 r. Termin otwarcia ofert przetargowych to połowa lipca.

Niestety od czasu ubiegłorocznego postępowania sytuacja w rynku odpadowym nie uległa poprawie. Ceny więc nadal rosną i zdecydowana większość samorządów zmuszona jest w związku z tym podnosić stawki za odbiór odpadów, zgodnie z którymi opłaty wnoszą mieszkańcy.

W ubiegłym roku musiała to zrobić również Rada Gminy Rędziny.

Ubiegłoroczna podwyżka była konieczna

Urząd gminy wyliczył, że pokrycie kosztów utrzymania gospodarki odpadowej wymaga podniesienia stawek za odbiór do 29 zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Nie było innego wyboru, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa wytknęła naszej gminie, iż co roku dokłada od odpadów z własnego budżetu. A nie powinna, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty dotyczące gospodarki śmieciowej muszą być pokryte z opłat zbieranych od mieszkańców. Nie może to być więc kwota ani większa, ani mniejsza niż ostateczny koszt, środki uzyskane w ten sposób nie mogą być także przeznaczone na inne cele niż funkcjonowanie gospodarki odpadowej. Trzeba też pamiętać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o zapłacenie firmie za wywóz śmieci, ale także sfinansowanie np. utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czy obsługi administracyjnej, obejmującej też m.in. wysyłane listy,  koszty komornicze, 5 proc. inkaso wypłacane sołtysom od zebranych kwot oraz edukacji ekologicznej.

Przed rokiem zaszła też istotna zmiana jeśli chodzi o sposób naliczania opłat za odbiór. Zgodnie z zawartą wówczas umową, opłata dla firmy została uzależniona od ilości ton śmieci, które mieszkańcy wystawią przed swoje posesje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie było już bowiem możliwości podpisania umowy, na mocy której comiesięczna płatność byłaby jednakowa i z góry określona bez względu na ilość wywożonych odpadów.

Odbiorcę odpadów realizującego wywóz w ramach kolejnej umowy, powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilku tygodni.

– Mam nadzieję, że mimo trudnej sytuacji na rynku odpadowym i ciągle rosnących cen, uda nam się znaleźć wykonawcę, która zaoferuje rozsądne i niewygórowane kwoty, tak żeby nie było konieczności ponownego podnoszenia stawek dla mieszkańców – mówi wójt Paweł Militowski.

Dlaczego jest coraz drożej?

Na znaczne zwiększenie kosztów utrzymania gospodarki śmieciowej wpływ ma kilka czynników. Chodzi m.in. o wzrost wysokości tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie śmieci. Więcej kosztuje też przetwarzanie odpadów (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych), a w dodatku zwiększono liczbę surowców, które należy segregować. Podwyżki cen prądu to kolejny element, który oddziałuje na sytuację, a i wykonawcy żądają coraz wyższych kwot za świadczone usługi.

Przede wszystkim jednak wzrost cen gospodarowania odpadami w całej Europie wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny. Wcześniej ten największy pod względem demograficznym kraj na świecie, był największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.

– Bardzo istotnym elementem jest ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców.  Niestety jest ich z orku na rok coraz więcej. A każda tona śmieci przecież kosztuje. Pandemia COVID-19 też przyczyniła się do wzrostu ilości odpadów, choćby przez remonty, których mieszkańcy sporo w ostatnim czasie wykonywali – wymienia wójt Paweł Militowski. – Poza gminy w różnych okresach organizują przetargi, co również ma wpływ na rosnące ceny – dodaje.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2022- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content